De mooiste online selectie stoffen en mercerie
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelmandje

Je winkelmandje is momenteel leeg

Privacy Policy

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

FairyTailors hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Verordening en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring wil FairyTailors iedere gebruiker van de website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen die FairyTailors doorvoert met zijn persoonsgegevens en op de rechten van de gebruiker. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en op die manier up-to-date te houden. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden naar de gebruiker.

WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

De website www.fairytailors.be is een initiatief van:

MEDISTO BVBA
Duisburgsesteenweg 13
3080 Tervuren
BTW BE0508.921.089
[email protected]

OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT?

In overeenstemming met de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:
Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag;
Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing). De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien de klant hiervoor expliciet de toestemming geeft tijdens het bestellingsproces, op de contactpagina of bij inschrijving op de nieuwsbrief.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

FairyTailors verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden.
- Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land en verjaardag);
- Schriftelijke communicatie omtrent producten, diensten en bestellingen.

De gegevens worden niet langer verzameld dan wettelijk is toegelaten en in geen geval langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de hieronder vermelde doeleinden.

DOEL VAN DE VERWERKING?

Met uw toestemming gebruiken we uw persoonsgegevens voor:
- Het opvolgen van vragen per telefoon of mail.
- Het versturen van de nieuwsbrief waarop u zich heeft ingeschreven.
- De deelname aan commerciële acties op te volgen.
- De opvolging van uw bestelling.
- Algemeen klantenbeheer.
- Boekhoudkundige verwerking.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik. In het kader van de opvolging van bestellingen, worden ze - binnen een strikt aangegeven kader - doorgegeven aan transportmaatschappijen.
FairyTailors verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens te verkopen aan derden voor secundaire of ongerelateerde doeleinden als bepaald in deze Privacyverklaring, tenzij anders vermeld op het ogenblik dat de gegevens verzameld worden.

COOKIEBELEID

FairyTailors kan gebruik maken van cookies om de navigatie doorheen de website te vereenvoudigen. Een cookie meldt onze server dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site, op welk moment van de dag onze site bezocht wordt, enz. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon verwijzen. Indien u dit wenst, kunt u het ontvangen van cookies blokkeren via uw browserinstellingen.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Volgens de privacywetgeving heeft u recht op toegang, correctie, aanvulling en verwijderen van uw gegevens. Zoals in de wet beschreven heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

RECHTEN UITOEFENEN

Indien u als gebruiker uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar:
Duisburgsesteenweg 13
3080 Tervuren
of via e-mail naar [email protected] of via ons contactformulier. Wij volgen dit zo snel mogelijk op, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.

UW RECHT OP VERZET

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door FairyTailors, kunt u ons contacteren op [email protected]. U heeft het recht om u te richten tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »